Signum nr 2: Alternativa fakta, lögner, relativism och forskningsfusk

I övermorgon, fredag den 17 mars, utkommer ett nytt nummer av Signum. Ledartexten handlar om det offentliga samtalsklimatets förfall. Det rör sig om ett fenomen som visar sig i näthat, faktaresistens och så kallade fake news, men också i forskningsfusk och i en utbredd form av vardagsrelativism.

I sin senaste bok Egentligheter ger författaren Lena Anderson sig i kast med detta problematiska samtidsfenomen. Hon betraktar det som en frukt av att vår kultur sedan några årtionden tillbaka präglas av simplistiska versioner av postmodernt tänkande. Mot bakgrund av Anderssons bok menar Ulf Jonsson i Signums ledare att förfallet av det offentliga samtalet behöver bemötas och kritiseras. Men lösningen på problemen med relativism och faktaresistens ligger inte i relativismens raka motsats  –  i en förenklad och auktoritär objektivism. Vad som krävs är istället en återupptäckt av sanningslidelsens och de intellektuella dygdernas nödvändiga roll i all mänsklig kunskapssträvan. Så länge dessa fortsätter att undervärderas i  vårt bildningsföraktande kulturklimat, lär vi inte få se någon förbättring av det offentliga samtalet.

En särskild aspekt av problemet utgörs av fusk och plagiat inom utbildnings- och forskningsvärlden. Macchiariniskandalen på KI visar övertydligt vad som kan hända när normala krav på intellektuell redlighet och akademisk akribi sätts ur spel. Kjell Blückert belyser problemet i det nya numret av Signum i sin artikel ”Fusk och slarv”. Med utgångspunkt i den nyligen presenterade Oredlighetsutredningen beskriver han hur dessa problem ser ut i dagens Sverige, både i skolan och inom den högre utbildningen och forskningen. Kjell Blückert kan dock glädjas över att utredaren, professor Margaretha Fahlgren, har gjort ett mycket gediget arbete och hans slutsats lyder: ”I en tid av tro på alternativa fakta och på att min sanning är min och inte behöver vara någon annans för att vara sann, är det synnerligen betryggande att det statliga utredningsväsendet fortfarande levererar solida beslutsunderlag. Nu återstår det för regeringen att göra proposition av detta och för riksdagen att fatta nödvändiga beslut. Om detta torde alla kunna vara eniga.”

Det nya numret av Signum innehåller förstås också mycket annat, förutom artiklarna om faktaresistens, relativism och forskningsfusk. Apropå den bioaktuella filmen Silence tecknar John Sjögren ett utförligt porträtt av regissören Martin Scorsese och hans filmkonst. Religionshistorikern Clemens Cavallin diskuterar i artikeln ”Det postkristna Sverige i siffror” huruvida det svenska samhället håller på att bli allt mer sekulariserat eller inte. Och den vid Cambridge University forskande svenska katolska teologen Simone Kotva diskuterar stoicismens återkomst i samtida teologi. Detta och mycket annat kan man alltså läsa om i Signum nr 2, som utkommer nu på fredag. För den som inte redan prenumererar på Signum går det bra att köpa ett digitalt lösnummer på Signums hemsida.

Red. 2017-03-15