Signum nr 7

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Årets sjunde nummer av Signum når prenumeranternas brevlådor nu till helgen. Artiklarna spänner som vanligt över ett brett fält. På ledarplats kommenteras hur olika riktningar inom kyrkan drar åt motsatta håll när det gäller att tolka Andra Vatikankonciliet. Men grupperna på ytterflankerna har föga konstruktivt att bidra med till den kombination av mångfald och enhet som kännetecknar en levande kyrka.

Under september sände Svt:s Uppdrag granskning ett uppföljningsprogram om affären kring den Förintelse-förnekande SSPX-biskopen Richard Williamson.  I en aktuell kommentar visar Astrid Söderbergh Widding hur tillgängliga fakta entydigt pekar på att ansvaret för den miserabla hanteringen av fallet ska sökas i Rom, inte i Sverige. I en av numrets huvudartiklar tecknas sedan den historiska bakgrunden till SSPX i fransk politisk integrism.

Att människan är både individ och gemenskapsvarelse behandlas ur ett biologiskt perspektiv i Stig Olssons artikel ”Vara tillsammans” och ur ett psykologiskt-socialt perspektiv i en artikel av Gunilla Olsson, som tar sin avstamp i Sveriges radios programserie ”Heliga familjen”.

Reflexioner över evolutionsteorin och teologi, liksom en presentation av den ryske författaren Nikolaj Gogol finns också med bland godbitarna i det senaste numret av Signum. Redaktionen ber att få tillönska prenumeranterna givande läsning.

Ulf Jonsson 2009-10-15

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Årets sjunde nummer av Signum når prenumeranternas brevlådor nu till helgen. Artiklarna spänner som vanligt över ett brett fält. På ledarplats kommenteras hur olika riktningar inom kyrkan drar åt motsatta håll när det gäller att tolka Andra Vatikankonciliet. Men grupperna på ytterflankerna har föga konstruktivt att bidra med till den kombination av mångfald och enhet som kännetecknar en levande kyrka.

Under september sände Svt:s Uppdrag granskning ett uppföljningsprogram om affären kring den Förintelse-förnekande SSPX-biskopen Richard Williamson.  I en aktuell kommentar visar Astrid Söderbergh Widding hur tillgängliga fakta entydigt pekar på att ansvaret för den miserabla hanteringen av fallet ska sökas i Rom, inte i Sverige. I en av numrets huvudartiklar tecknas sedan den historiska bakgrunden till SSPX i fransk politisk integrism.

Att människan är både individ och gemenskapsvarelse behandlas ur ett biologiskt perspektiv i Stig Olssons artikel ”Vara tillsammans” och ur ett psykologiskt-socialt perspektiv i en artikel av Gunilla Olsson, som tar sin avstamp i Sveriges radios programserie ”Heliga familjen”.

Reflexioner över evolutionsteorin och teologi, liksom en presentation av den ryske författaren Nikolaj Gogol finns också med bland godbitarna i det senaste numret av Signum. Redaktionen ber att få tillönska prenumeranterna givande läsning.

Ulf Jonsson 2009-10-15