Signum nummer 6

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Årets sjätte nummer av Signum har kommit från tryckeriet. Idag och imorgon når det prenumeranterna. En och annan fick faktiskt numret redan igår.

Även om Signum inte har temanummer i gängse mening präglas nummer 6 av ett ämne som återkommer i flera artiklar, nämligen högre utbildning. Kjell Blückert reflekterar i ledaren över förhållandet mellan högspecialiserad forskning och ett humanistiskt bildningsideal, där också teologin har en viktig plats. Samma tema återkommer i en huvudartikel som Signums redaktion är särskilt stolt över att kunna publicera; den världsberömde amerikanske katolske filosofen Alasdair MacIntyres text om vad ett universitet är och bör vara. MacIntyre tar sin utgångspunkt i tankegångar hos kardinal John Henry Newman (1801-1890), som kommer att saligförklaras den 2 maj nästa år. Newmans porträtt tecknas för övrigt i koncisa ordalag i den avslutande artikeln i det nya numret av Signum. Dessutom recenserar Alf Härdelin en bok om Oxfordrörelsen, som ju är nära förknippad med Newman. Och apropå Newman så uppmärksammar vi också Högskoleverkets beslut att tillstyrka examensrättigheter för Newmaninstitutet i Uppsala. Det beslutet om högre utbildning är av historiskt slag; det banar väg för den första katolska högskolan i Sverige sedan 1500-talet.

Förutom artiklar som kretsar kring frågor om högre utbildning och teologins plats i sådana sammanhang, bjuder Signums nya nummer som vanligt på ett brett spektrum av texter i olika ämnen. Här finner man artiklar om exempelvis påvens senaste encyklika, Darwin och Galilei, religionsdialog och hälsan som vår tids nya religion. För att citera ur kyrkofadern Augustinus självbiografi: ”Tolle, lege!” – Tag och läs!
Ulf Jonsson 2009-09-10

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Årets sjätte nummer av Signum har kommit från tryckeriet. Idag och imorgon når det prenumeranterna. En och annan fick faktiskt numret redan igår.

Även om Signum inte har temanummer i gängse mening präglas nummer 6 av ett ämne som återkommer i flera artiklar, nämligen högre utbildning. Kjell Blückert reflekterar i ledaren över förhållandet mellan högspecialiserad forskning och ett humanistiskt bildningsideal, där också teologin har en viktig plats. Samma tema återkommer i en huvudartikel som Signums redaktion är särskilt stolt över att kunna publicera; den världsberömde amerikanske katolske filosofen Alasdair MacIntyres text om vad ett universitet är och bör vara. MacIntyre tar sin utgångspunkt i tankegångar hos kardinal John Henry Newman (1801-1890), som kommer att saligförklaras den 2 maj nästa år. Newmans porträtt tecknas för övrigt i koncisa ordalag i den avslutande artikeln i det nya numret av Signum. Dessutom recenserar Alf Härdelin en bok om Oxfordrörelsen, som ju är nära förknippad med Newman. Och apropå Newman så uppmärksammar vi också Högskoleverkets beslut att tillstyrka examensrättigheter för Newmaninstitutet i Uppsala. Det beslutet om högre utbildning är av historiskt slag; det banar väg för den första katolska högskolan i Sverige sedan 1500-talet.

Förutom artiklar som kretsar kring frågor om högre utbildning och teologins plats i sådana sammanhang, bjuder Signums nya nummer som vanligt på ett brett spektrum av texter i olika ämnen. Här finner man artiklar om exempelvis påvens senaste encyklika, Darwin och Galilei, religionsdialog och hälsan som vår tids nya religion. För att citera ur kyrkofadern Augustinus självbiografi: ”Tolle, lege!” – Tag och läs!
Ulf Jonsson 2009-09-10