Signum nummer fem

I kölvattnet av Newmaninstitutets invigning som högskola når årets femte nummer av Signum prenumeranterna nu i dagarna. I ledaren tar Klaus Misgeld upp tendensen att blanda ihop religion och nationalism, ett fenomen som tyvärr åter gör sig gällande i vår tid på många håll i världen. Den brittiske teologen och naturvetaren John Polkinghorne bjuder på en grundlig reflexion över förhållandet mellan naturvetenskap och religiös tro. Moder Teresa, som nyligen skulle ha fyllt 100 år, uppmärksammas i en både uppskattande och kritisk artikel. Andra personer som på olika sätt uppmärksammas i senaste Signum är Harald Riesenfeld, Hans Urs von Balthasar, Henri de Lubac och Erik Johan Stagnelius. Dessutom bjuds på en del tankar inför det förestående valet den 19 september. Kort sagt, ett Signumnummer med både tematisk bredd och analyserande djup.

Ulf Jonsson 2010-09-09