Skandinavisk teologisk högskola i Uppsala utan status

I dagens UNT kan uppmärksammas att den nystartade Skandinavisk teologisk högskola med bas i Uppsala vilseleder studenter genom att utlova högskolepoäng (hp) som man i själva verket inte kan ge. Bakgrunden är att Universitetskanslersämbetet (UKÄ) underkänt dåvarande LOTS som sedermera blev STH vad det gäller lärarkapacitet och lärarkompetens, utbildningsmiljö, styrdokument, undervisning, kurslitteratur och examination, säkring av målen i högskoleförordningen och säkring av utbildningens kvalitet.

Red. 2014-09-09

Nyheten i Upsala Nya Tidning finns på denna länk här

Utlåtandet från UKÄ finns på denna länk här