Socialstyrelsen försvårar för hjälporganisationer

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I fortsättningen kommer inte sjuksköterskor, läkare och annan legitimerad medicinsk personal att på sin fritid kunna bidra vid olycksfallsberedskap i Röda Korsets Första Hjälpen Grupper. Det är konsekvensen av en ny promemoria från Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen slår fast att legitimerad medicinsk personal ska ses som yrkesutövande även på sin fritid. Det förändrar förutsättningarna för engagemanget i Röda Korsets Första Hjälpen Grupper, men också för ett engagemang i andra hjälporganisationers verksamheter. Med ett vårdgivaransvar följer nämligen ett ansvar att föra journaler och bedriva tillsyn som en frivilligorganisation inte kan ta på sig. Röda Korset och andra kommer därför att tvingas tacka nej till den resurs som legitimerad medicinsk personal utgör.

”Att tvingas tacka nej till människor som frivilligt vill hjälpa andra är både absurt och beklagligt, men om vi ska följa Socialstyrelsens promemoria blir detta konsekvensen”, säger Jonas Prawitz, enhetschef för beredskap och krishantering på Svenska Röda Korset.
 Ett sätt att komma tillrätta med problematiken vore att Röda Korset påtar sig ett vårdgivaransvar på lokal eller regional nivå. Detta förslag tillbakavisas dock av Jonas Prawitz: ”Det är praktiskt omöjligt för organisationen att påta sig ett sådant ansvar, som bland annat innebär journalplikt och tillsyn. Vi skulle önska att Socialstyrelsen såg diskussionen utifrån den omvittnade samhällsnyttan som frivilligheten medför, inte minst den avlastning på vården som Första Hjälpen Gruppernas insatser medför.”

Beskedet har redan orsakat besvikelse bland legitimerad medicinsk personal. ”Vi bedriver olycksfallsberedskap utan vare sig läkemedel eller medicinska hjälpmedel”, säger Hinke Linnér, legitimerad sjuksköterska och frivillig förstahjälpare. ”Vi ger ju inte ens en huvudvärkstablett. Inte heller gör vi några medicinska bedömningar under uppdragen. Vår enda utrustning är medmänsklighet och en förbandslåda. Jag känner stor besvikelse över Socialstyrelsens promemoria.”

Varje år genomför Första Hjälpen Grupperna i Röda Korset cirka 2 500 uppdrag och frivilliga investerar totalt cirka 100 000 timmar av sin fritid. Utanför Röda Korset har skandinaviska läkare och andra legitimerade inom vården under många år medföljt kyrkliga grupper till kända pilgrimsmål som Lourdes, för att bistå medmänniskor. Även i det sammanhanget får Socialstyrelsens promemoria konsekvenser.

Bengt Säfsten 2012-07-08

https://www.svd.se/opinion/brannpunkt/frivilligt-engagemang-slas-ut_7355950.svd

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I fortsättningen kommer inte sjuksköterskor, läkare och annan legitimerad medicinsk personal att på sin fritid kunna bidra vid olycksfallsberedskap i Röda Korsets Första Hjälpen Grupper. Det är konsekvensen av en ny promemoria från Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen slår fast att legitimerad medicinsk personal ska ses som yrkesutövande även på sin fritid. Det förändrar förutsättningarna för engagemanget i Röda Korsets Första Hjälpen Grupper, men också för ett engagemang i andra hjälporganisationers verksamheter. Med ett vårdgivaransvar följer nämligen ett ansvar att föra journaler och bedriva tillsyn som en frivilligorganisation inte kan ta på sig. Röda Korset och andra kommer därför att tvingas tacka nej till den resurs som legitimerad medicinsk personal utgör.

”Att tvingas tacka nej till människor som frivilligt vill hjälpa andra är både absurt och beklagligt, men om vi ska följa Socialstyrelsens promemoria blir detta konsekvensen”, säger Jonas Prawitz, enhetschef för beredskap och krishantering på Svenska Röda Korset.
 Ett sätt att komma tillrätta med problematiken vore att Röda Korset påtar sig ett vårdgivaransvar på lokal eller regional nivå. Detta förslag tillbakavisas dock av Jonas Prawitz: ”Det är praktiskt omöjligt för organisationen att påta sig ett sådant ansvar, som bland annat innebär journalplikt och tillsyn. Vi skulle önska att Socialstyrelsen såg diskussionen utifrån den omvittnade samhällsnyttan som frivilligheten medför, inte minst den avlastning på vården som Första Hjälpen Gruppernas insatser medför.”

Beskedet har redan orsakat besvikelse bland legitimerad medicinsk personal. ”Vi bedriver olycksfallsberedskap utan vare sig läkemedel eller medicinska hjälpmedel”, säger Hinke Linnér, legitimerad sjuksköterska och frivillig förstahjälpare. ”Vi ger ju inte ens en huvudvärkstablett. Inte heller gör vi några medicinska bedömningar under uppdragen. Vår enda utrustning är medmänsklighet och en förbandslåda. Jag känner stor besvikelse över Socialstyrelsens promemoria.”

Varje år genomför Första Hjälpen Grupperna i Röda Korset cirka 2 500 uppdrag och frivilliga investerar totalt cirka 100 000 timmar av sin fritid. Utanför Röda Korset har skandinaviska läkare och andra legitimerade inom vården under många år medföljt kyrkliga grupper till kända pilgrimsmål som Lourdes, för att bistå medmänniskor. Även i det sammanhanget får Socialstyrelsens promemoria konsekvenser.

Bengt Säfsten 2012-07-08

https://www.svd.se/opinion/brannpunkt/frivilligt-engagemang-slas-ut_7355950.svd