Spänningen stiger inför påvens besök i Libanon

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I början av augusti började kristna i hela Mellanöstern ett ”bönemaraton” inför påven Benedictus XVI besök i Libanon som inleds den 14 september. Från Bkerke till Bagdad via Gazas lilla församling Holy Family, är det samma bön som reciteras varje vecka av maroniter, melkiter kaldéer, syriska katoliker och armeniska katoliker, liksom de troende i andra samfund.

De kristna i Mellanöstern väntar på påven Benedictus. ”Spänningen byggs upp”, säger fader Marwan Tabet, samordnare av den påvliga resan till Libanon i en intervju med Emer McCarthy på Vatikanradion.

”Särskilt bland de unga”, tillägger han, som är frestade att lämna sina hemländer, frustrerade över årtionden av spänningar, krig och ibland förföljelse. De väntar på att höra vad påven Benedictus XVI kommer att säga till dem, och ännu viktigare, hans vision för framtiden för de orientaliska kyrkorna i Mellanöstern, i det post-synodiala dokument  som påven kommer att lägga fram för ledare där.

Traditionen och mångfalden i de orientaliska kyrkorna, särskilt de i Mellanöstern, är både fascinerande och komplexa. I synoden för Mellanösterns kyrkor under 2010, var en av de viktigaste frågorna som uppstod behovet av allt större gemenskap mellan de katolska kyrkorna som finns i hela regionen samt den större kristna gemenskapen.

En annan fråga var det brådskande behovet att inleda en konstruktiv dialog med andra religioner, främst muslimer och judar, för att understryka och bevara livskraften i den kristna närvaron där.

”Kyrkan i Libanon är mycket varierad i riter, men den tillhör den katolska kyrkan”, säger Tabet. ”Fyra av riterna hos de orientaliska kyrkorna är baserade i Libanon, maroniterna, melkiterna, den syrisk-katolska och den armeniska katolska och dessa fyra riter utgör en mycket viktig närvaro på gräsrotsnivå, i det politiska och sociala livet samt på en kulturell nivå”.

news.va / Vatikanradion

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I början av augusti började kristna i hela Mellanöstern ett ”bönemaraton” inför påven Benedictus XVI besök i Libanon som inleds den 14 september. Från Bkerke till Bagdad via Gazas lilla församling Holy Family, är det samma bön som reciteras varje vecka av maroniter, melkiter kaldéer, syriska katoliker och armeniska katoliker, liksom de troende i andra samfund.

De kristna i Mellanöstern väntar på påven Benedictus. ”Spänningen byggs upp”, säger fader Marwan Tabet, samordnare av den påvliga resan till Libanon i en intervju med Emer McCarthy på Vatikanradion.

”Särskilt bland de unga”, tillägger han, som är frestade att lämna sina hemländer, frustrerade över årtionden av spänningar, krig och ibland förföljelse. De väntar på att höra vad påven Benedictus XVI kommer att säga till dem, och ännu viktigare, hans vision för framtiden för de orientaliska kyrkorna i Mellanöstern, i det post-synodiala dokument  som påven kommer att lägga fram för ledare där.

Traditionen och mångfalden i de orientaliska kyrkorna, särskilt de i Mellanöstern, är både fascinerande och komplexa. I synoden för Mellanösterns kyrkor under 2010, var en av de viktigaste frågorna som uppstod behovet av allt större gemenskap mellan de katolska kyrkorna som finns i hela regionen samt den större kristna gemenskapen.

En annan fråga var det brådskande behovet att inleda en konstruktiv dialog med andra religioner, främst muslimer och judar, för att understryka och bevara livskraften i den kristna närvaron där.

”Kyrkan i Libanon är mycket varierad i riter, men den tillhör den katolska kyrkan”, säger Tabet. ”Fyra av riterna hos de orientaliska kyrkorna är baserade i Libanon, maroniterna, melkiterna, den syrisk-katolska och den armeniska katolska och dessa fyra riter utgör en mycket viktig närvaro på gräsrotsnivå, i det politiska och sociala livet samt på en kulturell nivå”.

news.va / Vatikanradion