SR: Sahlgrenska nekade par begrava frysta embryon

Sveriges Radio berättar i ett kort reportage, att ett par som ansökt om att få ta hem sina frysta embryon för att begrava dem i enlighet med sin religiösa övertygelse, har nekats detta. I inslaget intervjuas Benedicta Lindberg som är generalsekreterare för den katolska rörelsen Respekt, som arbetar för att främja det mänskliga livets okränkbarhet från konception fram till naturlig död.

Inlaget i Sveriges Radio, ekonyheterna, kan man lyssna till via denna länk här

Red. 2015-02-24

Respekts hemsida finns här via denna länk