Stamfolken i Indien organiserar sig för överlevnad

Ett tvådagarsmöte rörande den snabba utveckling som Indien genomgår och dess negativa effekt på stamfolkens kultur och liv avslutas nyligen i Bhopal, huvudstaden i Madhya Pradesh i centrala Indien. The Jesuit Ministry Among Adivasi and Indigenous People organiserade mötet. Cirka 250 representanter för olika stamfolk från nio av Indiens 27 delstater deltog i mötet där det diskuterades hur man kan förhindra de exploaterande krafter som hotar stamfolkens identitet och överlevnad.

I mötet kom de närvarande överens om en plan för att hjälpa stamfolk från olika delar av landet i kampen för att skydda sin försörjning, kultur, språk, traditioner och värderingar. ”Stamsamhällenas fortsatta existens hotas av Indiens utvecklingsarbete och berövar folken deras mark, vatten, skog och andra naturresurser”, säger jesuitprästen Marianus Kujur, ansvarig för stamfolksfrågor på Indian Social Institute i New Delhi.

Prästen för Oraon-stammen presenterade på mötet en avhandling om den försvårade situationen för stamfolken sedan Indien öppnade upp sin ekonomi i början av 1990-talet. Han anser att avsaknaden av enighet bland de olika stamfolken i att bekämpa ”den själlösa exploateringen” har lett till marginalisering och fattigdom. ”Om detta tillåts fortsätta, är den dagen inte är långt borta när vi inte bara kommer att förlora våra resurser för att överleva, men också vår identitet”, tillade han.

Marianus Kujur uppmanade samtliga deltagare på mötet att se längre än till bara sin egen stam och därmed arbeta för det gemensamma bästa för alla stamgrupper. Jesuitprästen Agapit Tirkey, som leder ett forskningscentrum om stambefolkningar i den indiska delstaten Chhattisgarh, betonade behovet av stamfolken att bli mer politiskt aktiva och därmed göra sina röster hörda i olika forum och påverka både på en civil och en politisk nivå. ”Vi skulle vilja se stamfolken spela en mer aktiv roll i det politiska livet”, sade Agapit Tirkey.

Mötet i Bhopal beslutade även att bygga upp en paraplyorganisation för att mer effektivt ta tillvara på de olika stamfolkens intressen både vad det gäller ekonomiska och politiska frågor i framtiden.

UCANEWS

Läs även: https://www.ucanews.com/2010/11/22/tribal-people-need-more-than-words-says-jesuit