Statskyrkosystemet avskaffas i Norge

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I Norge går den hundraåriga traditionen med den evangelisk-lutherska statskyrkan nu mot sitt slut. På måndag kommer folketinget att rösta om en författningsändring, som krävs för en ny kyrkolag. Man räknar med att det får ett brett stöd. Redan i tisdags hade ett parlamentariskt utskott för kyrka, utbildning och forskning enhälligt röstat för förslaget.

De nya förordningarna förutskickar bland annat att i framtiden skall den norska kyrkan, och inte staten, utnämna biskopar och präster. Staten är inte mer ”bunden till en konfession”; den lutherska bekännelsens status som ”offentlig religion” kommer att avskaffas. Också kyrkoskatten kommer att avskaffas i sin nuvarande form.

Den norska kyrkan förordar den utvecklingen. Trude Evenshaug, talesperson för kyrkorådet, förklarar att man länge arbetat för detta mål. ”Vi ville dessa förändringar för vi lever i ett samhälle med mångfald och många av landets innevånare är inte medlemmar i kyrkan. Den nya lagen är ett tecken på att alla trosgemenskaper skall ha samma rättigheter”, sade Evenshaug i den norska statstelevisionen. Den enskilde kan emellertid inte förvänta sig några större förändringar och regleringen av helgdagar förblir oförändrad.

Enligt kyrkorådets ledare, Jens-Petter Johnsen, kommer det framtida rättläget att tillåta kyrkan att utvecklas självständigt. ”Det är det bästa såväl för staten som för kyrkan och befolkningen”, sade Johnsen. Staten kan med ökad trovärdighet engagera sig internationellt för mänskliga rättigheter och kyrkan får ett större utrymme för sina egna särdrag.

I ett gemensamt uttalande från det parlamentariska utskottet och kyrkan sägs, att det man hitintills har kallat ”statskyrka”, skall bli en öppen, demokratisk folkkyrka. Svein Harberg, ordförande i utskottet, talar om ett ”historiskt” steg. ”Den norska kyrkan kommer därmed att bli en trosgemenskap som de andra”, sade han.

Den nya lagen betonar att värdegrunden i Norge vilar på ett kristet humanistiskt arv. Kyrkans religiösa verksamhet är visserligen inte längre en angelägenhet för staten, men den har fortfarande till uppgift att stödja kyrkan som trosgemenskap.

Kathpress 2012-05-18

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I Norge går den hundraåriga traditionen med den evangelisk-lutherska statskyrkan nu mot sitt slut. På måndag kommer folketinget att rösta om en författningsändring, som krävs för en ny kyrkolag. Man räknar med att det får ett brett stöd. Redan i tisdags hade ett parlamentariskt utskott för kyrka, utbildning och forskning enhälligt röstat för förslaget.

De nya förordningarna förutskickar bland annat att i framtiden skall den norska kyrkan, och inte staten, utnämna biskopar och präster. Staten är inte mer ”bunden till en konfession”; den lutherska bekännelsens status som ”offentlig religion” kommer att avskaffas. Också kyrkoskatten kommer att avskaffas i sin nuvarande form.

Den norska kyrkan förordar den utvecklingen. Trude Evenshaug, talesperson för kyrkorådet, förklarar att man länge arbetat för detta mål. ”Vi ville dessa förändringar för vi lever i ett samhälle med mångfald och många av landets innevånare är inte medlemmar i kyrkan. Den nya lagen är ett tecken på att alla trosgemenskaper skall ha samma rättigheter”, sade Evenshaug i den norska statstelevisionen. Den enskilde kan emellertid inte förvänta sig några större förändringar och regleringen av helgdagar förblir oförändrad.

Enligt kyrkorådets ledare, Jens-Petter Johnsen, kommer det framtida rättläget att tillåta kyrkan att utvecklas självständigt. ”Det är det bästa såväl för staten som för kyrkan och befolkningen”, sade Johnsen. Staten kan med ökad trovärdighet engagera sig internationellt för mänskliga rättigheter och kyrkan får ett större utrymme för sina egna särdrag.

I ett gemensamt uttalande från det parlamentariska utskottet och kyrkan sägs, att det man hitintills har kallat ”statskyrka”, skall bli en öppen, demokratisk folkkyrka. Svein Harberg, ordförande i utskottet, talar om ett ”historiskt” steg. ”Den norska kyrkan kommer därmed att bli en trosgemenskap som de andra”, sade han.

Den nya lagen betonar att värdegrunden i Norge vilar på ett kristet humanistiskt arv. Kyrkans religiösa verksamhet är visserligen inte längre en angelägenhet för staten, men den har fortfarande till uppgift att stödja kyrkan som trosgemenskap.

Kathpress 2012-05-18