Stockholm 1 augusti: Bönevaka för förföljda kristna

S:ta Eugenia församling inbjuder alla katoliker i Stockholmsområdet att delta i en eukaristisk tillbedjan och bön för de förföljda kristna i Irak, Syrien och i övriga delar av världen. Denna tillbedjan kommer att äga rum fredagen den 1 augusti 2014, kl. 08.00 – 21.00.
Mer information finns här

 

Red. 2014-07-25