Stor requiemmässa för brandoffer i Grekland

Hundratals människor kom till den gudstjänst, som hölls i åminnelse av offren för den brandkatastrof, som rasade mellan den 23 och 26 juli i den grekiska provinsen Attika. Requiemmässan i den endast lätt skadade kyrkan leddes av den ortodoxe biskopen i Attika, Kyrillos. Även företrädare för regeringen deltog. ”Här saknas medmänniskor, som vi ofta sett i kyrkan. Det är offren för det senaste infernot av eld – och de som saknas är vänner, släktingar och bekanta, närboende, som vi dagligen mötte i staden och på stranden”, sade biskopen.

Den officiella siffran för antalet offer steg i tisdags till 92. Skogsbränderna i Grekland har sedan den 23 juli drabbat tre områden i Attika, ca 25 kilometer öster och 3 kilometer väster om Aten. 187 människor har skadats och ytterligare 24 saknas. Den grekiske regeringschefen Alexis Tsipras utlyste en tredagars landssorg.

Totalt förstördes skog och byggnader på ett område, som sträcker sig över 32 kvadratkilometer. Särskilt drabbades kustorten Kineta i västra Attika och Neos Voutzas, Mati, Nea Makri och Kokkino Limanakii östra Attika. Enbart vid en bergssluttning nära ett hus i Mati påträffades 26 döda kroppar. Mati är för närvarande obeboeligt och ödelagd till 98 procent.

Personal från brandvärnet sade, att de flesta offren dödades i lågorna men några drunknade, när de försökte fly från elden.

Enligt grekiska myndigheter tycks branden ha varit anlagd. Den spred sig snabbt på grund av torkan och starka vindar och nådde upp till 100 kilometer i timmen.  En databank för katastrofforskning i Bryssel visar, att detta var den dödligaste löpelden i Europa på 120 år.

Den ekumeniske patriarken Bartholomaios I blev mycket skakad över brandens verkningar. ”Vi ber om Guds hjälp med att få slut på denna omätbara mänskliga och ekologiska katastrof, som kommer att få oöverblickbara följder, och att Gud skall stödja offrens anhöriga, de skadade och ge kraft åt alla drabbade”, förklarade han. Den katolske ärkebiskopen i Aten, Sebastianos Rossolatos,talade om ett ”äkta inferno” och en regelrätt ”massaker”: ”Låt oss be för dem, som förlorade sina liv, för de skadade och för alla de människor, som förlorat allt”, sade Sebastianos,som även är ordförande för biskopskonferensen.

Enligt Vatikanens presstjänst Vatican News menade ärkebiskopen, att en förklaring, utöver att den var anlagd, till brandens katastrofala omfattning var att där fanns olagligt byggda hus samt bristande infrastruktur. Särskilt i Attika är många byggnader uppförda utan byggnadslov och i städerna saknades flyktvägar. Inte heller har man konsekvent genomfört de lagstadgade riktlinjerna, som kräver en återplantering av nedbränd skog; detta hjälper dem, som anlägger bränder för att senare kunna bebygga områdena, sade ärkebiskopen.

Den grekisk-katolska organisationen Caritas och dess ortodoxa systerorganisation är aktivt engagerade för att hjälpa de överlevande, som har förlorat allt de ägde och nu måste leva hos släktingar eller inkvarteras i tillfälliga läger.

Kathpress 2018-07-31