Stora förändringar i amerikansk klimatopinion

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En ny opinionsmätning genomförd av det amerikanska Michiganuniversitetets centrum för lokal, delstatlig och urban politik visar att färre amerikaner än tidigare tror att det saknas bevis för den globala uppvärmningen. En nyckel kan vara att en större andel än någonsin tidigare anser sig ha personlig erfarenhet av den globala uppvärmningen. Detta rapporterar den engelska tidskriften The Tablet.

Sammantaget är det nu 70 procent av amerikanerna som tror på en global uppvärmning, vilket är en uppgång med tio procentenheter jämfört med en motsvarande undersökning för ett år sedan. The Tablet citerar professor Berry Rabe som är en av de ansvariga för undersökningen när han förklarar att människor snarare än att läsa vetenskapliga rapporter helt enkelt jämför vädret vid olika årstider nu och tillbaka i tiden och då drar slutsatsen att något håller på att ske med klimatet.

Undersökningsresultatet har brutits ned på partitillhörighet och bland respondenter som sympatiserar med republikanerna är det nu för första gången sedan frågan började mätas 2008 en majoritet (56 procent) som tror att det finns bevis för en global uppvärmning. Professor Rabe framhåller i intervjun att gapet mellan republikaner och demokrater har minskat på ett sätt som inte kunde förutsägas bara något år tillbaka i tiden.

The Tablet noterar vidare att denna opinionsförändring bland gräsrötterna inte motsvaras av förändrade budskap från de personer som kandiderar för nomineringen till republikansk presidentkandidat i valet nästa år. Till exempel uppges kandidaten Marco Rubio ha presenterat ett program för ökad oljeborrning och utbyggnad av stora oljeledningar. Donald Trump uppges ha beskrivit oljan som USA:s ”livgivande blod” och vill göra den så billig som möjligt. Ben Carson sägs ha påpekat att det alltid har existerat klimatförändringar på jorden medan Jeb Bush däremot sägs ha indikerat att han kan låta sin skepsis påverkas av att lyssna på forskare.

På den demokratiska sidan däremot, framhåller The Tablet, försöker kandidaterna övertrumfa varandra i att vara gröna. Exempelvis lär Hillary Clinton ha lovat 100 miljoner dollar i ett program för att minska utsläppen av växthusgaser under nästa mandatperiod och Bernie Sanders har en stark moralisk ton när han talar om att vi måste kunna ”överlämna planeten” till barnen. I den refererade undersökningen uppger 79 procent av de demokratiska sympatisörerna att de tror att det finns hållbara bevis för den globala uppvärmningen.

The Tablet, 2015-10-30

Nyheten i The Tablet i sin helhet finns här

Se också själva undersökningen här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En ny opinionsmätning genomförd av det amerikanska Michiganuniversitetets centrum för lokal, delstatlig och urban politik visar att färre amerikaner än tidigare tror att det saknas bevis för den globala uppvärmningen. En nyckel kan vara att en större andel än någonsin tidigare anser sig ha personlig erfarenhet av den globala uppvärmningen. Detta rapporterar den engelska tidskriften The Tablet.

Sammantaget är det nu 70 procent av amerikanerna som tror på en global uppvärmning, vilket är en uppgång med tio procentenheter jämfört med en motsvarande undersökning för ett år sedan. The Tablet citerar professor Berry Rabe som är en av de ansvariga för undersökningen när han förklarar att människor snarare än att läsa vetenskapliga rapporter helt enkelt jämför vädret vid olika årstider nu och tillbaka i tiden och då drar slutsatsen att något håller på att ske med klimatet.

Undersökningsresultatet har brutits ned på partitillhörighet och bland respondenter som sympatiserar med republikanerna är det nu för första gången sedan frågan började mätas 2008 en majoritet (56 procent) som tror att det finns bevis för en global uppvärmning. Professor Rabe framhåller i intervjun att gapet mellan republikaner och demokrater har minskat på ett sätt som inte kunde förutsägas bara något år tillbaka i tiden.

The Tablet noterar vidare att denna opinionsförändring bland gräsrötterna inte motsvaras av förändrade budskap från de personer som kandiderar för nomineringen till republikansk presidentkandidat i valet nästa år. Till exempel uppges kandidaten Marco Rubio ha presenterat ett program för ökad oljeborrning och utbyggnad av stora oljeledningar. Donald Trump uppges ha beskrivit oljan som USA:s ”livgivande blod” och vill göra den så billig som möjligt. Ben Carson sägs ha påpekat att det alltid har existerat klimatförändringar på jorden medan Jeb Bush däremot sägs ha indikerat att han kan låta sin skepsis påverkas av att lyssna på forskare.

På den demokratiska sidan däremot, framhåller The Tablet, försöker kandidaterna övertrumfa varandra i att vara gröna. Exempelvis lär Hillary Clinton ha lovat 100 miljoner dollar i ett program för att minska utsläppen av växthusgaser under nästa mandatperiod och Bernie Sanders har en stark moralisk ton när han talar om att vi måste kunna ”överlämna planeten” till barnen. I den refererade undersökningen uppger 79 procent av de demokratiska sympatisörerna att de tror att det finns hållbara bevis för den globala uppvärmningen.

The Tablet, 2015-10-30

Nyheten i The Tablet i sin helhet finns här

Se också själva undersökningen här