Storbritannien underlättar för religiösa friskolor

Storbritanniens utbildningsminister Damian Hinds sade i en intervju i brittiska Sunday Times i söndags, citerad i katolska Catholic Herald, att den brittiska regeringen inom kort kommer att presentera förslag som underlättar för landets religiösa friskolor att expandera.

Hinds sade att regeringen planerar att avskaffa det så kallade antagningstaket som gör det svårt för nya religiösa friskolor, till exempel de katolska, att öppna. Denna regel förbjuder religiösa friskolor från att erbjuda mer än hälften av sina platser till barn av en annan, eller utan, trosinriktning. Eftersom både exempelvis katolska och anglikanska friskolor är uppskattade för sin goda kvalitet, vill ofta många föräldrar, oavsett egen religiös tro, ha sina barn i sådana skolor [i katolska friskolor finns ofta en hög andel barn från muslimska hem – övers. anm.]. Men antagningstaket har hindrat friskolorna från att kunna utnyttja sin verkliga potential. Storbritanniens katolska biskopar har länge kritiserat denna regel för att försvåra för i synnerhet katolska friskolor [eftersom bara cirka 10 procent av landets befolkning är katoliker – övers. anm.].

”Jag är framförallt intresserad av att vi får fler bra skolor och det inkluderar förstås religiösa friskolor. Där föräldrar så önskar och där det behövs fler platser måste det vara möjligt för fler religiösa skolor att öppna”, sade Hinds, som själv är praktiserande katolik och gick i katolsk friskola som barn.

Utbildningsministern sade i samma intervju att han backar från sin företrädare Justine Greenings linje att göra samlevnadsundervisning tvingande i brittiska skolor. Istället vill Hinds att föräldrar ska få fortsätta bestämma om barnen ska delta i sådan undervisning. Greenings plan fick mycket kritik då den sades innebära att frågor om sex och relationer skulle bli obligatoriska redan i förskolan. Hinds påminde i sammanhanget om en sedan tidigare etablerad brittisk ordning som ger föräldrarna rätt att avgöra om barnen ska delta i den samlevnadsundervisning som är normativ. Allt som avser det kroppsliga ingår däremot som obligatorisk del i biologiundervisningen.

Catholic Herald, 2018-02-20