Stort vapeninnehav i Libyen oroar biskopen i Tripoli

Situationen i Libyen har blivit lugnare, men vi måste ändå vara mycket försiktiga när vi lämnar hemmet, säger den katolske biskopen Martinelli i Tripoli. En av svårigheterna är närvaron av stora mängder vapen, som finns i Gadaffis militärregims vapenarsenal. ”Detta är ett allvarligt problem. Dessa vapen måste föras i säkerhet och desarmeras. Om dessa kommer i felaktiga händer kan konsekvenserna bli allvarliga och riskera utbrott av okontrollerat våld”, understryker Martinelli.
Läs mer