SvD: Naturlig teologi gör comeback

I dag, tisdag den 15 januari, publicerar Svenska Dagbladet en understreckare med titeln Försök att förklara Gud på naturlig grund. Artikeln är skriven av jesuitpater Ulf Jonsson, Signums chefredaktör och den är skriven mot bakgrund av hans nyutkomna bok Med tanke på tron. En introduktion till fundamentalteologin. Del 1, Naturlig teologi (Artos & Norma bokförlag). Understreckaren tar sin utgångspunkt i den anmärkningsvärda comeback som den så kallade naturliga teologin har gjort internationellt sedan millennieskiftet.

Den naturliga teologins rötter sträcker sig långt tillbaka i västerlandets historia, ända till antika tänkare som Platon, Aristoteles och Cicero. I den tidiga kristendomen fanns det motstridiga uppfattningar om värdet av naturlig teologi, men successivt blev den allt mera uppskattad bland de kristna teologerna. Under högmedeltiden bedrevs naturlig teologi av kristna tänkare som Bonaventura och Thomas av Aquino. Även  senare tiders filosofer som exempelvis Descartes, Spinoza och Leibniz betraktade den naturliga teologin som en självklar del i deras filosofiska tänkande. Kort uttryckt kan man säga att den naturliga teologin är en filosofisk form av reflektion över Gud, som inte bygger på gudomlig uppenbarelse.

Sedan 1800-talets början har den naturliga teologin haft en nedgångsperiod, även om den på katolskt håll aldrig helt har varit borta ur teologiundervisningen. Runt åren kring millennieskiftet gjorde den naturliga teologin en påfallande stark comeback internationellt. I understreckaren beskriver Ulf Jonsson denna intressanta utveckling inom samtida teologi, och han lyfter bland annat fram två aktuella katolska företrädare för naturlig teologi, amerikanen Alexander Pruss och Mats Wahlberg, docent i  teologi vid Umeå universitet.

Red, 2019-01-15

Läs hela understreckaren via denna länk (för närvarande spärrad för ickeprenumeranter på SvD):