SvD: naturvetenskapligt orienterade jesuiter i Asien på 1600-talet

Tro och vetande ställs ofta upp som ett motsatspar. Teologisk reflektion och naturvetenskaplig metod ses som konkurrerande ansatser, vars fält antingen är i permanent konflikt med varandra eller att ömsesidigt ointresse råder. Så tänkte däremot inte jesuiter på 1500- och 1600-talet, utan de kunde förena religiös övertygelse med ett intresse för astronomi, matematik, fysik med mera. Mötet med andra världsåskådningar och religioner så som hinduismen och konfucianismen präglades av det vi i dag kallar ”inkulturation”, där lokala seder och bruk integreras i kristendomen. Detta var understundom kontroversiellt och kunde leda till komplikationer. Den mest kände av Jesuitordens missionärer i Kina på den tiden är Matteo Ricci, och i Indien Roberto de Nobili. Men Liam Matthew Brockey, professor i historia vid Michigan State University, tecknar i sin bok The Visitor. André Palmeiro and the Jesuits in Asia ett porträtt av en annan jesuit, nämligen André Palmeiro. Carl Rudbeck presenterar denna bok under strecket i Svenska Dagbladet. Artikeln kan läsas via denna länk här

Fredrik Heiding 2015-04-15

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Tro och vetande ställs ofta upp som ett motsatspar. Teologisk reflektion och naturvetenskaplig metod ses som konkurrerande ansatser, vars fält antingen är i permanent konflikt med varandra eller att ömsesidigt ointresse råder. Så tänkte däremot inte jesuiter på 1500- och 1600-talet, utan de kunde förena religiös övertygelse med ett intresse för astronomi, matematik, fysik med mera. Mötet med andra världsåskådningar och religioner så som hinduismen och konfucianismen präglades av det vi i dag kallar ”inkulturation”, där lokala seder och bruk integreras i kristendomen. Detta var understundom kontroversiellt och kunde leda till komplikationer. Den mest kände av Jesuitordens missionärer i Kina på den tiden är Matteo Ricci, och i Indien Roberto de Nobili. Men Liam Matthew Brockey, professor i historia vid Michigan State University, tecknar i sin bok The Visitor. André Palmeiro and the Jesuits in Asia ett porträtt av en annan jesuit, nämligen André Palmeiro. Carl Rudbeck presenterar denna bok under strecket i Svenska Dagbladet. Artikeln kan läsas via denna länk här

Fredrik Heiding 2015-04-15