Svensk individualism synad i sömmarna

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I Dagens Nyheter finns idag, den 4:e augusti, en signerad ledartext av Håkan Boström som är ovanlig genom sin öppna kritik av den svenska självbilden. Det brukar ju i alla möjliga sammanhang ständigt framhållas att svenskarna är utpräglade individualister som satsar på sitt eget personliga självförverkligande. Och som invånare i ett av världens mest sekulariserade länder struntar svenskarna också i Gud. Men bilden av de självsäkra och självtillräckliga sekulariserade svenskarna säger inte allt. Inte sällan talas det också om helt andra ”typiskt svenska” drag, som avundsjuka, konflikträdsla och jantelag. Den omtalade svenska modemedvetenheten tar sig oftast uttryck i jakten efter typiskt standardiserade konsumtionsvaror från H&M och IKEA.

Enligt Boström ligger grunden till denna utbredda konformism i vårt land i den så kallade värdenihilism som vid 1900-talets början lanserades av den svenske filosofen Axel Hägerström. Hans tanke att det inte finns några objektiva värden slog igenom långt utanför de filosofiska seminarierna och fick långtgående samhälleliga följder. Framstegstanken ersatte religion och moral, och med stigande välstånd hamnade vi i ett tillstånd av tilltagande självupptagenhet och narcissism. Men den egocentriske individualisten utan några objektiva värden har inte längre någonting att leva för. Personligt engagemang, i politik eller i vanlig strävsamhet, har ersatts av följsamhet och navelskådande. Boströms slutkläm är nog så tänkvärd: även en sann individualist behöver något att kämpa för – utanför sig själv.

Det finns all anledning att glädja sig över dessa nya tongångar i våra dagars Dagens Nyheter. Det var annat ljud i skällan på Tingstens tid, när han förkunnade ideologiernas död och den nya ”servicedemokratin” med sin lättköpta och ansvarsbefriade konsumism.

Per Beskow

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I Dagens Nyheter finns idag, den 4:e augusti, en signerad ledartext av Håkan Boström som är ovanlig genom sin öppna kritik av den svenska självbilden. Det brukar ju i alla möjliga sammanhang ständigt framhållas att svenskarna är utpräglade individualister som satsar på sitt eget personliga självförverkligande. Och som invånare i ett av världens mest sekulariserade länder struntar svenskarna också i Gud. Men bilden av de självsäkra och självtillräckliga sekulariserade svenskarna säger inte allt. Inte sällan talas det också om helt andra ”typiskt svenska” drag, som avundsjuka, konflikträdsla och jantelag. Den omtalade svenska modemedvetenheten tar sig oftast uttryck i jakten efter typiskt standardiserade konsumtionsvaror från H&M och IKEA.

Enligt Boström ligger grunden till denna utbredda konformism i vårt land i den så kallade värdenihilism som vid 1900-talets början lanserades av den svenske filosofen Axel Hägerström. Hans tanke att det inte finns några objektiva värden slog igenom långt utanför de filosofiska seminarierna och fick långtgående samhälleliga följder. Framstegstanken ersatte religion och moral, och med stigande välstånd hamnade vi i ett tillstånd av tilltagande självupptagenhet och narcissism. Men den egocentriske individualisten utan några objektiva värden har inte längre någonting att leva för. Personligt engagemang, i politik eller i vanlig strävsamhet, har ersatts av följsamhet och navelskådande. Boströms slutkläm är nog så tänkvärd: även en sann individualist behöver något att kämpa för – utanför sig själv.

Det finns all anledning att glädja sig över dessa nya tongångar i våra dagars Dagens Nyheter. Det var annat ljud i skällan på Tingstens tid, när han förkunnade ideologiernas död och den nya ”servicedemokratin” med sin lättköpta och ansvarsbefriade konsumism.

Per Beskow