Svenska kyrkans vägval

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Svenska kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet, har idag, torsdagen den 22 oktober, beslutat att införa ett könsneutralt äktenskapsbegrepp. Förslaget antogs med röstsiffrorna 176 för och 62 mot. 11 ledamöter avstod från att rösta. Beslutet grundas på vad ärkebiskop Anders Wejryd har beskrivit som ett ”teologiskt pionjärarbete”. Svenska kyrkans nya tolkning av vad ett kristet äktenskap är innebär att man från och med nu kommer att viga också samkönade par till äkta makar.

Beslutet har drivits fram i ilfart och utan ekumeniska hänsynstaganden. Detta är beklagligt, inte minst eftersom beslutet under en oöverskådligt lång framtid kommer att försvåra arbetet för kristen enhet och allvarligt belasta Svenska kyrkans relationer till de stora kristna samfunden runt om i världen, såsom de katolska och ortodoxa kyrkorna, liksom också till den snabbt växande pentekostala delen av kristenheten.

Så sent som i januari förra året skickade Sveriges kristna råd in sitt remissyttrande till regeringen i frågan om samkönade äktenskap. En enad svensk kristenhet förklarade då att begreppet äktenskap ”även framgent skall förbehållas par med olika kön.” Remissen undertecknades av Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd.

Ulf Jonsson 2009-10-22

Läs också det gemensamma uttalandet från den katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna i Sverige med anledning av kyrkomötets beslut.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Svenska kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet, har idag, torsdagen den 22 oktober, beslutat att införa ett könsneutralt äktenskapsbegrepp. Förslaget antogs med röstsiffrorna 176 för och 62 mot. 11 ledamöter avstod från att rösta. Beslutet grundas på vad ärkebiskop Anders Wejryd har beskrivit som ett ”teologiskt pionjärarbete”. Svenska kyrkans nya tolkning av vad ett kristet äktenskap är innebär att man från och med nu kommer att viga också samkönade par till äkta makar.

Beslutet har drivits fram i ilfart och utan ekumeniska hänsynstaganden. Detta är beklagligt, inte minst eftersom beslutet under en oöverskådligt lång framtid kommer att försvåra arbetet för kristen enhet och allvarligt belasta Svenska kyrkans relationer till de stora kristna samfunden runt om i världen, såsom de katolska och ortodoxa kyrkorna, liksom också till den snabbt växande pentekostala delen av kristenheten.

Så sent som i januari förra året skickade Sveriges kristna råd in sitt remissyttrande till regeringen i frågan om samkönade äktenskap. En enad svensk kristenhet förklarade då att begreppet äktenskap ”även framgent skall förbehållas par med olika kön.” Remissen undertecknades av Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd.

Ulf Jonsson 2009-10-22

Läs också det gemensamma uttalandet från den katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna i Sverige med anledning av kyrkomötets beslut.