Sverigedemokratisk syn på muslimer

Sverigedemokaternas landsdagar pågår för närvarande i Norrköping. I går, lördag den 25 november, under debatten om partiets kulturpolitik, gjorde en av delegaterna, Martin Strid från Borlänge, ett uttalande som borde ha fått samtliga som hörde det att reagera omedelbart. I salen var en rad av partiets ledargarnityr på plats, exempelvis partiets gruppledare i riksdagen Mattias Karlsson och partiets kulturpolitiska talesperson Aron Emilsson. Men märkligt nog verkar ingen av de närvarande ha reagerat på uttalandet som Strid gjorde, förrän medierna började uppmärksamma saken. Först då anmodades Strid att lämna landsdagarna och en snabbutredning startades för att utreda om Strid ska uteslutas ur partiet.

I sitt uttalande hävdar Strid att muslimer inte fullt ut är människor. Han ställer upp en skala där man på ena sidan är fullt ut människa och på motsatta sidan är fullt ut muhammedan. Inte ens den muslim som har lämnat islam och är ex-muslim kan räknas som människa fullt ut, enligt Strid.

Uttalandet är så hårresande att det egentligen inte alls borde citeras. Men för dokumentationens skull återger vi det här ordagrant: ”I den ena änden av den skalan då är man 100 procent fullt ut människa, human, med allt vi lägger in i det begreppet. I den andra änden då är man 100 procent mohammedan. Alla muslimer finns någonstans på den skalan. IS-medlemmar är nära att vara 100 procent mohammedan. Om man är ex-muslim då har man kommit ganska långt mot att bli fullt ut människa.”

Det är inte fösta gången som företrädare för Sverigedemokraterna undsläpper sig omöjliga och helt orimliga uttalanden om muslimer. Men ska det verkligen behövas att medierna först uppmärksammar ett sådant uttalande innan delegaterna vid Sverigedemokraternas landsmöte reagerar på det? Hur är det alls möjligt att någonting sådant kan ske? Som en av Sveriges ledande islamologer, Jan Hjärpe, konstaterar på SvT:s hemsida är Strids uttalande en ren parallell till nazisternas sätt att tala om judarna under Tredje riket. Tydligare än så kan det inte sägas. Frågan som man nu måste ställa sig är vad delegaternas tystnad inför Strids uttalande vid landsmötet säger om Sverigedemokaternas uppfattning om alla människors lika värde. Bilden som man får från landsmötet är att det står riktigt illa till med den saken.

Ulf Jonsson 2017-11-26

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/islamolog-en-ren-parallell-till-nazism

I den här opinionstexten citeras ett uttalande som ifrågasätter alla människors lika värde. Signum hävdar, i enlighet med den katolska kyrkans lära, alla människors lika värde, och det är därför som vi i artikeln entydigt och på det skarpaste fördömer uttalandet ifråga.