Sveriges Radio om Vatikanens makt

ULF JONSSON

I år är det 30 år sedan Sverige upprättade diplomatiska relationer med Vatikanen. Med anledning av detta ägnar Sveriges Radio i dag, torsdag den 30 augusti, sitt program OBS åt frågan ”Vilken makt har Vatikanstaten?” I huvudsak består programmet av en redogörelse för frågan gjord av Douglas Brommesson, statsvetare i Lund, samt av en intervju med Ulla Gudmundson, Sveriges ambassadör vid Heliga stolen.

Douglas Brommesson redogör kunnigt och sakligt för vilken roll Vatikanen i dag spelar på den internationella arenan. Kvintessensen i hans resonemang är att Vatikanen har ett betydande inflytande på den globala arenan, så betydande att även stormakterna lägger vikt vid vad Vatikanen säger. Men han betonar samtidigt att Vatikanens inflytande är av annan art än andra länders. Vatikanen har inga militära eller ekonomiska sanktioner att sätta bakom sina ord. Den tyngd som Vatikanens ställningstaganden har ligger helt på det normativa planet. Som andlig ledare för 1,3 miljarder katoliker världen över har påven en enastående moralisk megafon, konstaterar Brommesson. Det påminner oss om att tro och värderingar också i vår tid fortsätter att spela stor roll, och att allt inflytande i världen inte kan förstås i militära och ekonomiska kategorier.

Intervjun med Ulla Gudmundson kretsar kring att det var statsminister Olof Palme som på sin tid drev igenom att Sverige skulle ha diplomatiska förbindelser med Vatikanen. Palme brukade läsa påvens encyklikor om sociala frågor, som han imponerades av, och han hade dessutom sympatier för den latinamerikanska befrielseteologin. På slutet får Gudmundson också svara på de för svenska journalister obligatoriska frågorna om den katolska synen på sex, abort och familjeplanering.

Både Brommesson och Gudmundson gör bra ifrån sig, och programmet är väl värt att lyssna på. Man hittar enkelt direkt till programmet via denna länk

OBS-redaktionen är värd en eloge för att man uppmärksammat 30-års jubileet i år, vilket jag själv inte alls hade lagt märke till. Men ett litet ”aber” i kanten är ändå programmets hemsida. Varför i hela världen har redaktionen valt att lägga ut så konstiga bilder på sin hemsida som illustration till programmet? En bild på Peterskyrkan fotograferad genom ett galler försedd med en kätting och sedan en bild på den nuvarande påven Benedictus XVI – bakifrån. Vill redaktionen därmed signalera sin egen  avoga inställning till katolska kyrkan eller vad är syftet? Hade programmet handlat om det amerikanska presidentvalet hade man knappast lagt ut bilder på kandidaterna som visar dem bakifrån.

Ulf Jonsson 2012-08-30

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

ULF JONSSON

I år är det 30 år sedan Sverige upprättade diplomatiska relationer med Vatikanen. Med anledning av detta ägnar Sveriges Radio i dag, torsdag den 30 augusti, sitt program OBS åt frågan ”Vilken makt har Vatikanstaten?” I huvudsak består programmet av en redogörelse för frågan gjord av Douglas Brommesson, statsvetare i Lund, samt av en intervju med Ulla Gudmundson, Sveriges ambassadör vid Heliga stolen.

Douglas Brommesson redogör kunnigt och sakligt för vilken roll Vatikanen i dag spelar på den internationella arenan. Kvintessensen i hans resonemang är att Vatikanen har ett betydande inflytande på den globala arenan, så betydande att även stormakterna lägger vikt vid vad Vatikanen säger. Men han betonar samtidigt att Vatikanens inflytande är av annan art än andra länders. Vatikanen har inga militära eller ekonomiska sanktioner att sätta bakom sina ord. Den tyngd som Vatikanens ställningstaganden har ligger helt på det normativa planet. Som andlig ledare för 1,3 miljarder katoliker världen över har påven en enastående moralisk megafon, konstaterar Brommesson. Det påminner oss om att tro och värderingar också i vår tid fortsätter att spela stor roll, och att allt inflytande i världen inte kan förstås i militära och ekonomiska kategorier.

Intervjun med Ulla Gudmundson kretsar kring att det var statsminister Olof Palme som på sin tid drev igenom att Sverige skulle ha diplomatiska förbindelser med Vatikanen. Palme brukade läsa påvens encyklikor om sociala frågor, som han imponerades av, och han hade dessutom sympatier för den latinamerikanska befrielseteologin. På slutet får Gudmundson också svara på de för svenska journalister obligatoriska frågorna om den katolska synen på sex, abort och familjeplanering.

Både Brommesson och Gudmundson gör bra ifrån sig, och programmet är väl värt att lyssna på. Man hittar enkelt direkt till programmet via denna länk

OBS-redaktionen är värd en eloge för att man uppmärksammat 30-års jubileet i år, vilket jag själv inte alls hade lagt märke till. Men ett litet ”aber” i kanten är ändå programmets hemsida. Varför i hela världen har redaktionen valt att lägga ut så konstiga bilder på sin hemsida som illustration till programmet? En bild på Peterskyrkan fotograferad genom ett galler försedd med en kätting och sedan en bild på den nuvarande påven Benedictus XVI – bakifrån. Vill redaktionen därmed signalera sin egen  avoga inställning till katolska kyrkan eller vad är syftet? Hade programmet handlat om det amerikanska presidentvalet hade man knappast lagt ut bilder på kandidaterna som visar dem bakifrån.

Ulf Jonsson 2012-08-30