Symposium i Paris: ”Nya kalla krig, incidenter med kristna”

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Enligt nyhetsbyrån Zenit organiserar det franska l’Aide à l’Eglise en détresse, AED (Hjälp till kyrkan i nöd) ett symposium i Paris den 27 november med temat Nya kalla krig, incidenter med kristna. Temat har väckt en del uppmärksamhet och uppfattats provokativt. Zenits utsände har intervjuat direktören för AED, Marc Fromager [se foto].

Vad menar ni med ”nya kalla krig”?

Det som inträffat de senaste veckorna i Syrien är en kraftig markering. I ett enda slag rådde det en påtaglig samstämmighet att starta ett ”vedergällningskrig” – det är det ord man har använt – mot Syrien och världen verkade stå stilla när slutdatumet för operationen närmade sig. Men tittar man närmare på den bild av samstämmighet som de försökte lansera, så var den inte verklig. Nu har man äntligen insett att det hade varit en mycket dålig idé med ”vedergällningskriget”. Vi var mycket nära en extremt dramatisk kris.

Storbritannien drog sig tillbaka och lämnade USA ganska isolerat. Även om Frankrike, helt motströms, har velat visa att de varit Amerikas bästa hantlangare (vilket är beklagligt för enligt den syriska dokumentationen är de historiskt medansvariga) har det utan tvekan funnits andra intressen: att vara Qatar till lags, erhålla vapenkontrakt med Saudiarabien med mera. Vad det än är frågan om – den syriska befolkningens bästa är uppenbarligen det sista de tänker på.

Men visst är det bra att Ryssland lyckades stoppa projektet. Förvisso har ryssarna sina egna intressen, men det som var påtagligt var att de återigen kunde stå emot det allsmäktiga Amerika. Nu befinner de sig på nytt i en rivalitetsrelation. Även om situationen inte är jämförbar med den som rådde för 25 år sedan under Sovjettiden, är begreppet ”Det kalla kriget” något som kan appliceras på dagens verklighet. Det kalla kriget är en global konfrontation som inte uttrycks genom en direkt konflikt. Det är därför som vi på nytt använder oss av detta uttryck.

Ni har inbjudit inflytelserika personer från Ryssland just för att dra parallellen med åren med det kalla kriget… men med tanke på Rysslands stöd till president Assads regim – är det inte lite vågat?

Kommer jag att hamna i fängelse för det? I Frankrike finns det tydligen ingen rätt att avvika från den enda tanken som avgör vilka som är goda och vilka som är onda. Men den syriska situationen är speciellt komplicerad. Vi tar inte ställning. Vi tillåter oss bara att låta en annan stämma ljuda. Vi har blivit överhopade av en ensidig bild av verkligheten. Personligen intresserar det mig att förstå vad andra stora aktörer har att säga.

Marc Fromage hävdar att samtalet inte enbart handlar om Syrien eller om relationen USA-Ryssland. Det talas också om två andra ”kalla krig”, nämligen relationen USA-Kina och slutligen Saudiarabien – Iran med konfrontationer mellan sunniter och shiiter inom den muslimska världen.  Det är de tre huvudlinjerna under symposiet.

Detta är en geopolitisk analys. Vilken roll spelar AED:s mission?

Vi försöker givetvis förstå – och våra talespersoner finns där för att hjälpa oss att förstå det som händer i världen. Det som är viktigt för oss är att se vilka effekter de internationella spänningarna har på kristna församlingar världen över.

Marc Fromager återvänder till Syrien som befinner sig mitt i korselden mellan två ”kalla krig” – det mellan Ryssland och USA och upproret mellan Saudiarabien och Iran. Man ser, säger Fromager, att varje konfrontation får omedelbara efterverkningar på den syriska befolkningen och likaså på framtiden för den kristna närvaron i dessa länder.

Vilket mål har symposiet i Paris? Vapnen kommer inte att tystna…

AED är ett litet verk av Kyrkan och vi är väl medvetna om att vi inte kan förvandla världen över en natt. Det som återstår är att använda information som vapen och vi tror att det kan hjälpa till att balansera vissa politiska beslut. Det kommer inte vara något annat än ett symposium i Paris, men vår mission att informera reduceras inte till denna dag och vi är inte ensamma om att sprida information.

Zenit 2013-11-07

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Enligt nyhetsbyrån Zenit organiserar det franska l’Aide à l’Eglise en détresse, AED (Hjälp till kyrkan i nöd) ett symposium i Paris den 27 november med temat Nya kalla krig, incidenter med kristna. Temat har väckt en del uppmärksamhet och uppfattats provokativt. Zenits utsände har intervjuat direktören för AED, Marc Fromager [se foto].

Vad menar ni med ”nya kalla krig”?

Det som inträffat de senaste veckorna i Syrien är en kraftig markering. I ett enda slag rådde det en påtaglig samstämmighet att starta ett ”vedergällningskrig” – det är det ord man har använt – mot Syrien och världen verkade stå stilla när slutdatumet för operationen närmade sig. Men tittar man närmare på den bild av samstämmighet som de försökte lansera, så var den inte verklig. Nu har man äntligen insett att det hade varit en mycket dålig idé med ”vedergällningskriget”. Vi var mycket nära en extremt dramatisk kris.

Storbritannien drog sig tillbaka och lämnade USA ganska isolerat. Även om Frankrike, helt motströms, har velat visa att de varit Amerikas bästa hantlangare (vilket är beklagligt för enligt den syriska dokumentationen är de historiskt medansvariga) har det utan tvekan funnits andra intressen: att vara Qatar till lags, erhålla vapenkontrakt med Saudiarabien med mera. Vad det än är frågan om – den syriska befolkningens bästa är uppenbarligen det sista de tänker på.

Men visst är det bra att Ryssland lyckades stoppa projektet. Förvisso har ryssarna sina egna intressen, men det som var påtagligt var att de återigen kunde stå emot det allsmäktiga Amerika. Nu befinner de sig på nytt i en rivalitetsrelation. Även om situationen inte är jämförbar med den som rådde för 25 år sedan under Sovjettiden, är begreppet ”Det kalla kriget” något som kan appliceras på dagens verklighet. Det kalla kriget är en global konfrontation som inte uttrycks genom en direkt konflikt. Det är därför som vi på nytt använder oss av detta uttryck.

Ni har inbjudit inflytelserika personer från Ryssland just för att dra parallellen med åren med det kalla kriget… men med tanke på Rysslands stöd till president Assads regim – är det inte lite vågat?

Kommer jag att hamna i fängelse för det? I Frankrike finns det tydligen ingen rätt att avvika från den enda tanken som avgör vilka som är goda och vilka som är onda. Men den syriska situationen är speciellt komplicerad. Vi tar inte ställning. Vi tillåter oss bara att låta en annan stämma ljuda. Vi har blivit överhopade av en ensidig bild av verkligheten. Personligen intresserar det mig att förstå vad andra stora aktörer har att säga.

Marc Fromage hävdar att samtalet inte enbart handlar om Syrien eller om relationen USA-Ryssland. Det talas också om två andra ”kalla krig”, nämligen relationen USA-Kina och slutligen Saudiarabien – Iran med konfrontationer mellan sunniter och shiiter inom den muslimska världen.  Det är de tre huvudlinjerna under symposiet.

Detta är en geopolitisk analys. Vilken roll spelar AED:s mission?

Vi försöker givetvis förstå – och våra talespersoner finns där för att hjälpa oss att förstå det som händer i världen. Det som är viktigt för oss är att se vilka effekter de internationella spänningarna har på kristna församlingar världen över.

Marc Fromager återvänder till Syrien som befinner sig mitt i korselden mellan två ”kalla krig” – det mellan Ryssland och USA och upproret mellan Saudiarabien och Iran. Man ser, säger Fromager, att varje konfrontation får omedelbara efterverkningar på den syriska befolkningen och likaså på framtiden för den kristna närvaron i dessa länder.

Vilket mål har symposiet i Paris? Vapnen kommer inte att tystna…

AED är ett litet verk av Kyrkan och vi är väl medvetna om att vi inte kan förvandla världen över en natt. Det som återstår är att använda information som vapen och vi tror att det kan hjälpa till att balansera vissa politiska beslut. Det kommer inte vara något annat än ett symposium i Paris, men vår mission att informera reduceras inte till denna dag och vi är inte ensamma om att sprida information.

Zenit 2013-11-07