Syrisk patriark kräver att kristna står eniga

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den melkitiske grekisk-katolske patriarken Gregoire III Laham kräver mera enhet av de syriska kyrkorna. Särskilt nu, då läget tillspetsas, måste de syriska kyrkorna ha en gemensam röst, sade patriarken i Berlin i en intervju för den katolska nyhetsbyrån KNA i samband med en resa av syriska representanter till Tyskland.

Också den tyska politiken med dess militära återhållsamhet spelar en viktig roll. Tillsammans med andra västländer kan den ha inflytande på konflikten i Syrien, betonade patriarken för den med Rom unierade kyrkan: ”Vi behöver ett stort tecken på solidaritet inte endast för kyrkan, utan för människorna.” Konflikten har förstört mycket; kyrkorna måste hjälpa till att bygga upp igen.

Patriarken ansåg det vara viktigt att människorna i Tyskland hörde kyrkans röst i Syrien ”och inte alltid samma beskrivning i massmedierna”. Vidare: ”våra erfarenheter grundas inte på TV-program. Vi har kontakt med vårt folk; vi ser vad som händer. Bortföranden, mord och människor som måste fly och lämna allt: det upplever vi.”

Kathpress 2013-06-17

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den melkitiske grekisk-katolske patriarken Gregoire III Laham kräver mera enhet av de syriska kyrkorna. Särskilt nu, då läget tillspetsas, måste de syriska kyrkorna ha en gemensam röst, sade patriarken i Berlin i en intervju för den katolska nyhetsbyrån KNA i samband med en resa av syriska representanter till Tyskland.

Också den tyska politiken med dess militära återhållsamhet spelar en viktig roll. Tillsammans med andra västländer kan den ha inflytande på konflikten i Syrien, betonade patriarken för den med Rom unierade kyrkan: ”Vi behöver ett stort tecken på solidaritet inte endast för kyrkan, utan för människorna.” Konflikten har förstört mycket; kyrkorna måste hjälpa till att bygga upp igen.

Patriarken ansåg det vara viktigt att människorna i Tyskland hörde kyrkans röst i Syrien ”och inte alltid samma beskrivning i massmedierna”. Vidare: ”våra erfarenheter grundas inte på TV-program. Vi har kontakt med vårt folk; vi ser vad som händer. Bortföranden, mord och människor som måste fly och lämna allt: det upplever vi.”

Kathpress 2013-06-17