Tagged 'äktenskapsförberedelser'

Hur ett USA-stift förnyar äktenskapsförberedelserna

För att kunna tillhandahålla ett enhetligt andligt och socialt stöd för förlovade par har det katolska ärkestiftet New Orleans i USA genomfört flera förändringar i sin process för äktenskapsförberedelser. ”Att tjäna människor som vill ingå äktenskap är en vacker uppgift för…