anti-terror lag

Filter

Datumintervall
Den katolska kyrkan i Chile stöder kravet på att den omstridda anti-terror lagen avskaffas. Den infördes under diktatorn Augusto Pinochets (1915–2006) regim för att kväva urbefolkningens protester. En människorättskommission inom...