Aposteln Petrus

Filter

Datumintervall
I samband med avslutningen av Trons år höll påven Franciskus en predikan och höll fram aposteln Petrus reliker, vilket man kan se på Rome Reports. Red. Signum 2013-11-24
OLLE BRANDT I omkring tvåtusen år har kyrkan i Rom vördat den plats där aposteln Petrus begravdes i Vatikanen, men det var först på 1960-talet som man tillskrev honom de...
I samband med att Trons år går mot sitt slut planerar Vatikanen att ställa ut den helige Petrus reliker, något som aldrig har skett tidigare. I Vatikenens dagstidning L’Osservatore Romano kungjorde prefekten för...