åsiktsfrihet

Filter

Datumintervall
Datumintervall
EU har ställt sig på de förföljda troendes sida. Uppmaningar till våld, hat, tvångskonversioner, förtal och hets mot medlemmar av religiösa och ideologiska minoriteter måste få ett slut, förklarade EU:s...
av ULF JONSSON – Apropå religion, etik och trängseln i den svenska åsiktskorridoren. ”Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring”, skaldade den katolske biskopen Thomas Simonsson i...
Organisation of Islamic Cooperation (OIC) har uppmanat regeringar i världens länder att ge starkare skydd åt religioner. I ett sådant skydd skulle också ”nödvändig lagstiftning mot handlingar som väcker hat, diskriminering...