Tagged 'biktens sakrament'

Bikthemligheten bekräftas i domstolsutslag i USA

Lagen får inte tvinga katolska präster att bryta mot bikthemligheten, konstaterade en distriktsdomare i den amerikanska delstaten Louisiana i en dom förra veckan. Distriktsdomare Mike Caldwell konstaterade att en delstatlig lag som kräver att präster anmäler till myndigheterna när de…