Tagged 'bildkonst'

Sexuell konst i jesuitkyrka i Wien

”Mellan tron och konsten finns det en mycket egenartad närhet, som jag upptäcker alltmer av.” Det konstaterar den Wien bosatte jesuiten och konstexperten pater Gustav Schörghofer, mot bakgrund av det växande intresset för religiösa teman på konstscenen. I ett aktuellt…