Tagged 'biskop Víctor René Rodríguez'

Inför presidentval i Mexiko: Minska klyftorna

Mexikos katolska biskopar väntar av kandidaterna i presidentvalet den 1 juli nya insatser mot fattigdomen. Enligt vad dagstidningen El Sol de San Luis uppgav i torsdags, uppmanande biskopskonferensens sekreterare, biskop Víctor René Rodríguez, kandidaterna att bekämpa ”den stora klyftan mellan…