Christoph Hermann

Filter

Datumintervall
Katolsk sociallära omfattar de katolska lärosatser och doktriner som avser mänsklig värdighet, samhällets gemensamma goda och rättvisa. Kristdemokratiska partier utgår i allmänhet från socialläran som en grund för sitt politiska...
Vilken roll har religionerna spelat i två samtida revolutioner – den “arabiska våren” 2011 och Ukrainas “revolution of dignity” 2014 – och i samhällsutvecklingen därefter? Har svensk rapportering och debatt...