den katolska biskopskonferensen i Tjeckien

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Biskoparna i Tjeckien har i en reaktion på nyheten om den tidigare presidenten Vaclav Havels död hyllat hans livsverk och föredöme. Prags ärkebiskop och den böhmiske primasen Dominik Duka tackade...