den ortodoxa kyrkan

Filter

Datumintervall
Ortodoxa präster och troende i Österrike kommer på söndag, den 20 mars, att fira ”ortodoxins söndag” med en vesper. Gudstjänsten kommer att äga rum i den ortodoxa antiokenska församlingen Sankt...
Den ortodoxa kyrkans överhuvud i Grekland, ärkebiskop Hieronymus av Aten har liknat läget i sitt land med det som rådde under den tyska ockupationen 1941–1944 under Andra Världskriget. I ett...