Tagged 'det sköna'

Varför skygga för skönheten?

av JOHN SJÖGREN I september uppmärksammades den estniske kompositören Arvo Pärts 80-årsdag över stora delar av världen. Pärts av den ryskortodoxa traditionen djupt inspirerade musik är något av ett unikum inom samtida musik, inte endast för dess uttalat andliga dimensioner…