Edith Stein

Filter

Datumintervall
Kvinnliga kyrkolärare och europeiska skyddspatroner står medelpunkten vid en konferens i Rom. Den 7 och 8 mars, den internationella kvinnodagen, kommer de fyra kvinnliga kyrkolärarnas Hildegard av Bingen, Teresa av...
RECENSION av SVANTE NORDIN Fredrik Svenaeus, professor vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola, ifrågasätter den strävan bort från det kroppsliga som han identifierar inom såväl de idéer som...
Signum önskar våra läsare en riktigt god jul. Vi gör det med ett avsnitt ur Katarina av Sienas ”Dialogen”, ett verk som skrevs 1377–1378. År 1970 utnämndes hon till kyrkolärare av...
Kardinal Joachim Meisner i Köln uttryckte i en predikan den 9 augusti, på 70-årsdagen av Edith Steins död, sin besvikelse över att tyska kristna inte gjorde mer för ”Edith Stein...
ANTONIA, TYRA När Heliga Hjärtats kloster på Omberg invigdes i somras, väckte det nog viss förvåning att bland annat en relik från Edith Stein murades in i altaret. Hur kunde...