Tagged 'Elke Hümmler'

Församlingar i ärkestiftet München tar emot 500 flyktingar

Församlingarna i ärkestiftet München-Freising har iordningställt cirka 500 logiplatser för flyktingar. Förutom de cirka 25 kyrkliga byggnaderna som används kommer även ytterligare våningar, hus och lämpliga fastigheter att prövas, meddelade ärkestiftet under måndagen. Generalvikarien Peter Beer tackar i ett brev…