enheten i kyrkan

Filter

Datumintervall
Ärkebiskop Gerhard Ludwig Müller, ledare för Troskongregationen säger i en intervju att han ser polariseringen mellan traditionalister och progressiva som den viktigaste utmaningen i kyrkan. I en intervju med Vatikanradions...
”Denna enda Kristi kyrka … har sin konkreta existens i den katolska kyrkan, som leds av Petri efterträdare och av biskoparna i gemenskap med honom.” Andra Vatikankonciliets konstitution om kyrkan,...