ensamhet

Filter

Datumintervall
Gäst i det nya avsnittet av Signumpodden är Malin Ekman, journalist och Svenska Dagbladets USA-korrespondent som precis romandebuterat med boken Allt som jag finner i er ska jag finna i...
Gäst i det nya avsnittet av Signumpodden är artisten och låtskrivaren Tomas Andersson Wij. Genom Tomas texter går ett spår som handlar om hemkomst, om återvändande och om uppväxtmiljöernas betydelse....
I vilken mån är ensamhet en politisk fråga? Och hur bör man hantera det i vår tid allt mer omdebatterade fenomenet ofrivillg ensamhet? Den frågan reflekterar Signummedarbetaren John Sjögren över...
Gäst i det nya avsnittet av Signumpodden är Helena Granström, författare och kulturskribent med en bakgrund inom teoretisk och matematisk fysik. Granström är just nu aktuell med essäromanen Betydelsen av...
Författaren och kritikern tillika Signums medarbetare, John Sjögren, har en krönika i Svenska Dagbladet om ensamhetens rötter. Artikeln med rubriken ”Med Martin Luther föddes vår moderna ensamhet” ställer upp hypotesen...