EU-parlamentet

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Knappt fyra timmar uppehöll sig påven Franciskus i dag, tisdag den 25 november, i Strasbourg för att tala både inför EU-parlamentet och inför Europarådet. Vatikanen betonar att han inte kom...
Kristdemokraterna i EU-parlamentet (EVP) uttryckte på torsdagens samling i Strasbourg sin oro över läget i Egypten. Den nya författningen måste fastställas före valen, konversion till kristendomen bör inte längre vara...