Europarådets parlamentariska församling

Filter

Datumintervall
Datumintervall
En resolution som antagits av Europarådets parlamentariska församling har berömts som ett viktigt – låt vara begränsat – erkännande av individens samvets- och religionsfrihet i offentliga sammanhang. ”Denna resolution innebär...