Tagged 'folkbildning'

Folkbildning även för folkvalda

Krönika av ULRIKA KNUTSON Folkbildning är ett begrepp med stark och positiv laddning i Skandinavien. Den danske lärdomsgiganten Grundt­vig (1783–1872) diktade psalmer och grundade folkhögskolor med nit och fermitet. I skuggan av alla förlorade krig skulle folkbildningen bygga nationen på…