Giotto

Filter

Datumintervall
Datumintervall
På fredag är det den 4 oktober, den helige Franciskus dag, och staden Assisi förbereder sig för att ta emot biskopen av Rom, som är den förste påve som bär...
Giottos fresker i den helige Franciskus basilika i Assisi är nu åter möjliga att beskådas av allmänheten efter en två och ett halvt års restaurering. Freskerna skadades svårt vid jordbävningen...