Giottos fresker

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Giottos fresker i den helige Franciskus basilika i Assisi är nu åter möjliga att beskådas av allmänheten efter en två och ett halvt års restaurering. Freskerna skadades svårt vid jordbävningen...