”Härlig är jorden”

Filter

Datumintervall
Datumintervall
HELENA BODIN Finns det något gemensamt soundtrack för våra liv i dag? Någon sång, någon melodi som plockas fram ur minnet när orden inte räcker till? Efter att ha sett...
Claes Arvidsson har i dagens Svenska Dagbladet en mycket tänkvärd reflektion över upptäckten av Gudspartikeln. Fysiker vid Cern i Genève har nu bekräftat den teori om en partikel i universum...