Tagged 'Hilary Marlow'

Naturvetenskap och religion i samspråk

av MIKAEL SCHINK – Konferens vid Newmaninstitutet. Fredagen den 9 maj till söndagen den 12 maj hölls en välbesökt konferens om naturvetenskap och religion vid Newmaninstitutet i Uppsala i samarbete med det engelska forskningsinstitutet Faraday Institute for Science and Religion som…

Miljön, naturvetenskapen och teologin

Under söndagseftermiddagen höll Hilary Marlow, doktor i teologi och kurssamordnare vid Faraday Institute, två föreläsningar inom ramen för konferensen om naturvetenskap och religion på Newmaninstitutet. Ämnet var vetenskapliga, etiska och framför allt religiösa aspekter på miljöfrågan. Marlow började den första…

Den moderna vetenskapens kristna rötter

Under lördagseftermiddagen under Newmaninsitutetets konferens om naturvetenskap och religion höll Hilary Marlow, doktor i teologi och kurssamordnare vid Faraday Insitute, en föreläsning om den moderna vetenskapens kristna rötter. Vid historiska genomgångar av förhållandet mellan kristendom och naturvetenskap stöter man ibland…