Hiroshima

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av HEINZ WERNER WESSLER Fotona från Hiroshimas och Nagasakis förstörda stadskärnor, efter atombombsexplosionerna den 6 och 9 augusti 1945, har blivit symboler för det moderna krigets fasor. Ungefär 100 000...
Vid avslutningen av sitt tredagarsbesök i Thailand uppmuntrade påven Franciskus de katolska ungdomarna i landet att hålla fast vid tron och att se med förtröstan på framtiden. Gud har en...
Jesuitorden vill inleda en saligförklaringsprocess av dess tidigare generalföreståndare Pedro Arrupe (1907–1991). Detta meddelade den nuvarande ordensgeneralen Arturo Sosa i samband med en internationell konferens för jesuituniversitet- och högskolor som...
Under ett besök i Japan nyligen, med anledning av den 68:e minnesdagen av bombningen av Hiroshima och Nagasaki i slutet av Andra världskriget, strök kardinal Peter Turkson under att den katolska kyrkan...