illegal invandring

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Den katolske ärkebiskopen av stiftet Tijuana (Mexiko) med gräns till USA, Rafael Romo Múñoz, uttalar sig kritiskt mot USA:s praxis gällande utvisning av migranter och kallar den omänsklig. Det går...
De 33 katolska biskopar med latinamerikansk härkomst, som är verksamma i USA, kräver en ”rimlig, mänsklig och effektiv reform av migrationslagarna”. I ett meddelande – som växte fram ur ett...