John W. O’Malley

Filter

Datumintervall
Helgonförklaringen av påven Johannes XXIII och påven Johannes Paulus II äger rum nu på söndag den 27 april kl. 10.00. I Signums artikelarkiv finns bland andra följande texter: JOHANNES XXIII Örjan Ekman ”Johannes XXIII...
Tridentinska konciliet avslutade sin sista session den 4 december 1563. Dess beslut kom att prägla kyrkan långt in i modern tid och medförde på sin tid en renässans av katolsk...
När kardinal Jorge Mario Bergoglio som ny påve valde namnet Franciscus I syftar han på en av de första jesuiterna, spanjoren Francisco Xavier (staden han kom ifrån stavas i dag alternativt...
Den katolska kyrkans utveckling styrs till stor del av koncilier (kyrkomöten), som bidrar både till kyrkans självförståelse och till hennes relation till omvärlden. I år firas 50-års minnet av Andra Vatikankonciliets (1962–1965) öppnande,...