Tagged 'Kaj Engelhart'

Hesselblads helgonförklaring i två tv-kanaler

I morgon, söndagen den 5 juni, kommer påven Franciskus att helgonförklara Elisabeth Hesselblad (1870–1957) och den polske ordensgrundaren Jan Papczynski (1631–1701). Gudstjänsten som börjar kl. 10.30 i Rom sänds direkt i två svenska tv-kanaler. SVT 2 sänder kl. 10.30 med kommentatorn…

Manfred Honeck dirigerar midnattsmässan i Peterskyrkan

Den förre chefsdirigenten för Sveriges Radios symfoniorkester (2000–2006), Manfred Honeck, kommer att dirigera musiken i julnattens mässa i Peterskyrkan i Rom. Midnattsmässan med påven Franciskus som huvudcelebrant direktsänds i SVT2 med början kl. 21.30, den 24 december. Kommentator: Kaj Engelhart….

Helgonförklaringsgudstjänst i SVT2

Denna dag, söndag den 27 april, blev en verkligt historisk dag, en ”fyra påvars dag”; dels de två nya helgonpåvarna – Johannes XXIII och Johannes Paulus II –, och så de två påvarna närvarande på Petersplatsen i Rom: den nuvarande…

Följ installationen av påven i TV

Installationen av påven Franciskus äger rum i dag. Vatican player börjar sända kl. 8:45, då påven gör en procession genom Peterskyrkan. Kunskapskanalen (med kommentator Kaj Engelhart) i SVT börjar sända kl. 9:15. Mässan börjar kl. 9:30 och ceremonin beräknas pågå…