Tagged 'Karl Rahner'

Karl Rahners mystika teologi

av Philip Geister Om en osannolikt produktiv teolog. Artikeln bygger på ett föredrag hållet den 18 september 2012 vid S:t Thomas-akademin i Moskva i anslutning till en konferens arrangerad av S:t Thomasakademin, Newmaninstitutet och Orientale (Rom) om ämnet ”Ascetism and…

Jesuitpater Erwin Bischofberger har avlidit

Jesuitpater Erwin Bischofberger har avlidit i dag, onsdagen den 5 december. Han föddes den 1 maj 1936 i Schweiz. Han vigdes till katolsk präst 1961, arbetade som stiftspräst i Göteborg och inträdde sedan i Jesuitorden den 7 januari 1968. Om sin…

Europeiska vetenskapsakademins toleransringar

Den europeiska akademin för vetenskap och konst har för första gången delat ut ”toleransringar” till tre personer från de abrahamitiska religionerna. Dessa ringar överlämnades i kejsarsalen i Frankfurt till kardinal Karl Lehmann, Lord George Weidenfeld och Zaki Anwar Nusseibeh. Den…